Namen 2. Mednarodnega kongresa javnega naročanja je v izmenjavi izkušenj glede prenosa direktiv in uporabe institutov, ki se teže uveljavljajo v praksi, ter v predstavitvi izkušenj in težav v sistemu javnega naročanja tako v državah članicah Evropske unije kakor tudi v drugih državah. Na kongresu bodo sodelovali predstavniki institucij, ki so odgovorne za sistem javnega naročanja, in predstavniki nadzornih in kontrolnih institucij, del kongresa pa bo namenjen tudi predstavitvi dobre prakse.

Sodelujoči na kongresu prihajajo iz različnih pravnih okolij in sistemov tako z območja Evropske unije kakor zunaj njega, in sicer iz Slovenije, Italije, Avstrije, Hrvaške, Srbije, Črne gore, Makedonije ter Bosne in Hercegovine.

KOMU JE NAMENJEN KONGRES

  • vodilnim v institucijah, ki odločajo o razvoju sistema javnega naročanja
  • predstavnikom javnonaročniške politike iz različnih držav: Slovenije, Italije, Avstrije, Hrvaške, Srbije, Črne gore, Makedonije ter Bosne in Hercegovine
  • ponudnikom v postopkih javnega naročanja
  • naročnikom v postopkih javnega naročanja
  • strokovnjakom, ki so odgovorni za pripravo ponudb oziroma za vodenje postopkov javnega naročanja
  • članom strokovnih komisij pri naročnikih
  • strokovnjakom, ki se ukvarjajo z vodenjem in načrtovanjem investicij
  • vsem drugim, ki želijo aktivno in strokovno prispevati k razvoju prakse javnega naročanja
Predavanja na kongresu bodo potekala v maternem jeziku predavateljev, zagotovljeno bo simultano tolmačenje v angleški jezik.